Cases

  Digitaliseren Woningportefeuille

  Digitaliseren Woningportefeuille

  DIGITALISEREN WONINGBESTAND

  Sinds 2021 verplicht de overheid wooncorporaties om van iedere woning in hun bestand een plattegrond beschikbaar te stellen met de juiste afmetingen. Veel wooncorporaties hebben onvoldoende gegevens van hun objecten en kunnen niet voldoen aan deze NEN2580 rapportage. Om de gegevens compleet te krijgen, moet deze data op locatie verzameld worden door het inmeten van woningen en andere gebouwen in het bestand.

  Stichting de Alliantie heeft BIMpartners ingeschakeld om hun woningportefeuille volledig te digitaliseren en zo ontbrekende gegevens aan te vullen. De corporatie kan hiermee voldoen aan de verplichting vanuit de overheid om een NEN2580 rapportage aan te leveren. Maar dat is niet het enige. De Alliantie heeft hiermee ook een complete database van haar woningbestand tot haar beschikking, die gebruikt kan worden voor voorbeeld renovatie, onderhoud en verbouwingen.

  Accurate en waardevolle data voor nu en de toekomst

  Wil je het als wooncorporatie op de oude manier doen? Geen probleem. Woningen kunnen traditioneel ingemeten worden en uitgewerkt tot 2D-plattegronden met een NEN-certificaat. Maar wij merken vanuit onze ervaring dat de behoefte aan data (van wooncorporaties) vaak veel groter is dan het specifieke doel waarvoor we worden ingeschakeld. Ook de Alliantie zag de duidelijke meerwaarde van een compleet gedigitaliseerd woningbestand, waarbij je bewoners maar één keer kort tot overlast bent.

  3D-modellen van uw objecten

  De scanners die wij gebruiken om woningen in te meten, leveren hun meetgegevens in een zogeheten Pointcloud-bestand aan. Dit is een 3D-meetbestand dat als maatvaste basis gebruikt kan worden voor 2D-tekeningen en 3D-(BIM)modellen. Een 3D-model kan ook gebruikt worden om een virtuele tour door uw gescande object te construeren. Zodat u op een Google Streetview-achtige manier door uw woningen en gebouwen kunt navigeren. Deze digitale tour kunt u ook online gebruiken.

  Een investering met hoge opbrengst

  Een investering in het inmeten met 3D-scanners betaalt zichzelf meer dan terug. Met de mobiele scanners van NavVis kunnen wij 50 woningen in bewoonde toestand, per dag digitaliseren. De prijs per eenheid concurreert al vrij snel met traditioneel inmeten of zakt hier al vlot onder. De verzamelde data is daarentegen veel nauwkeuriger dan traditioneel inmeten en bruikbaar voor de meest uiteenlopende, toekomstige projecten.

  BIM-model als basis

  Steeds meer corporaties gebruiken een BIM-model als ‘kapstok’ voor hun (vastgoed)data. De data die onze scanners leveren, worden naar een doeltreffend en eenvoudig BIM-model vertaald, dat makkelijk uitwisselbaar is met verschillende partijen in de (woning)bouwbranche. De Alliantie maakt bijvoorbeeld gebruik van LUXS Insights om de door ons geleverde data toegankelijk te maken voor verder gebruik.

  BIMpartners staat voor efficiency: twee vliegen in één klap

  BIMpartners zorgt ervoor dat de Alliantie voldoet aan haar doel: het verkrijgen van een NEN2580 certificaat. Daarnaast is het razendsnel digitaal inmeten van woningen een goed moment voor de Alliantie om andere projecten die op de planning stonden, ook meteen mee te nemen in het proces. Tijdens de inmetingen wordt nog meer informatie verzameld over het gebruik van (bouw)materialen, brandveiligheid (locatie rookmelders), kwaliteit van BKT en de staat van onderhoud van de woningen. Met als bijkomend voordeel dat bewoners niet meer overlast ervaren dan nodig.

  Betrokken Partijen:

  BIMpartners - digitaal inmeten
  Luxs Insights - platform (vastgoed)data

  Zie ook hoe de Alliantie deze innovatie verwoord op eigen website.

  Opdrachtgever Stichting de Alliantie
  Locatie Gooi en Vechtstreek, Amsterdam, Almere, Amersfoort
  Jaar 2022
  Software NavVis Ivion
  Hardware
  Output
  Grootte
  Terug