Cases

  Brinkmann Passage

  Brinkmann Passage

  Transformatie voormalige Brinkmann Passage te Haarlem

  In opdracht van Ludwig Vastgoed en Kensington 1 BV wordt de voormalige Brinkmann Passage, gelegen aan de Grote Markt in Haarlem, getransformeerd van commercieel vastgoed naar een woongebouw met historische allure. Hiermee worden 100 nieuwe high-end appartementen, bestaande uit 72 huur- en 28 koopwoningen, toegevoegd aan de Haarlemse woning- markt. BIMpartners begeleid Heembouw Wonen met de voorbereiding en technische engineering van dit uitdagende project.

  BIM proces
  BIMpartners is al jaren vaste partner van Heembouw Wonen en is tijdens de aanbestedingsfase gevraagd te adviseren in de juiste aanpak met behulp van BIM en Laserscannen. Het project is een ontwerp van Heiko Hulsker architecten. Het plan was reeds vergund en uitgewerkt tot bestek niveau.

  Heembouw heeft BIMpartners gevraagd dit ontwerp te toetsen aan de bestaande toestand, de technische uitwerking (werktekeningen) te verzorgen en de BIM-coördinatie op zich te nemen.  

  3d scannen
  De toekomstige woningen worden boven bestaande en in bedrijf zijnde winkels gebouwd. Nieuwe ontsluitingen naar woongebieden en vluchtroutes “meanderen” door de bestaande bebouwing. Winkelinstallaties gaan door de geplande woningen en zullen tijdens de bouw werkzaamheden in bedrijf moeten blijven alvorens ze een nieuwe plek op de nieuwe daken krijgen. Nieuwe bebouwing moet draagkracht vinden op bestaande constructies. En bovenal moet het nieuwe ontwerp ingepast worden in het bestaande casco.

  meten = weten!


  Bij een complexe en uitdagende opgave is er echt maar één manier om goed te werk te gaan. Een goed en betrouwbaar model van de bestaande toestand vormt de basis voor alle vervolg stappen. Hoe bouw je een dergelijk model van een gebouw waar werkelijk alles door en in elkaar grijpt? 3d laserscannen!

  BIM model bestaand
  Het vertalen van een pointcloud blijkt toch vaak een vak apart. Het begint bij heldere afspraken over welke onderdelen er in een model relevant zijn en welke toleranties acceptabel zijn. Voor nieuwbouw zijn er inmiddels standaarden in de sector, voor bestaande bouw heeft BIMpartners een eigen ILS ontwikkeld welke gebaseerd is op de Basis ILS.  

  Op basis van ruim 33.000m2 gescande pointcloud-data heeft BIMpartners een compleet model as-is gebouwd van de bestaande toestand. Van het constructieve casco -inclusief aanwezige sparingen van voormalige installaties- tot monumentale kapconstructies van de rijksmonumenten is hierin gemodelleerd.

  Het vervaardigde model bestaande toestand is gebruikt om het reeds vergunde architectonisch- en constructief ontwerp aan te toetsen. In overleg met architect, constructeur en opdrachtgever zijn hieruit diverse planoptimalisaties doorgevoerd.

  BIM prestatiemodel
  Met de werkelijkheid (bestaand model op 3d scans) als onderlegger zijn de planoptimalisaties verwerkt naar een nieuw definitief ontwerp. Ook de constructie en installatie modellen / adviezen zijn hierop afgestemd. Deze stukken vormen de basis om tezamen met partners van Heembouw uit te werken naar een realisatiemodel.

  BIM realisatiemodel
  Nu er een geoptimaliseerd ontwerp is gecreëerd - afgestemd op de bestaande toestand -  is hét moment gecreëerd waarbij Heembouw met partners het werk naar uitvoeringsniveau kan brengen. Onderdelen die op hoofdlijnen zijn uitgewerkt worden tot de kleinste details door partners verder uitgewerkt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de kozijnen. In het prestatiemodel zijn door ons vorm, afmetingen en technische eisen vastgelegd. De partner van Heembouw neemt deze over en werkt het kozijn op productieniveau verder uit. Waar partners zelf niet modelleren werkt BIMpartners dit onderdeel uit tot het benodigd niveau voor uitvoering.

  BIM coördinatie
  Naast het modelleren is een afstemming tussen diverse disciplines en het coördineren/bewaken van het proces essentieel.  BIMpartners heeft de afstemming en coördinatie namens Heembouw verzorgd. Hierbij is onder meer gebruik gemaakt van software als BIMcollab, Solibri en Autodesk DOCS.

  Opdrachtgever Heembouw Wonen
  Locatie Grote Markt Haarlem
  Jaar 2022 - 2023
  Software Autodesk Revit, DOCS, BIMcollab, Solibri
  Hardware NavVis VLX, DJI Matrice 300 RTK
  Output
  Grootte
  Terug