Cases

  House Modernes

  House Modernes

  Scannen en engineering van De Planeet, het huidige House Modernes

  De Planeet is een karakteristiek pand, aangekocht door Syntrus Achmea en gelegen in de Utrechtse binnenstad, op de hoek van de Oudegracht en de Lange Viestraat. Het pand dat nu de naam ‘House Modernes’ draagt, is in de tweede wereldoorlog gebouwd, maar heeft in de jaren daarna behoorlijk wat aanpassingen en veranderingen ondergaan. Het impactvolle gebouw was toe aan renovatie en verduurzaming, maar renoveren of herbouwen op basis van verouderde archieven of tekeningen is riskant. Er is namelijk geen echt ijkpunt en te veel onbekende factoren.

  In opdracht van NEOO B.V. en Heilijgers hebben wij het gebouw en de karakteristieke gevel tot aan de millimeter nauwkeurig in kaart gebracht, om met deze data een volledig en accuraat 3D-model te construeren, als uitgangspunt voor bruikbare bouwtekeningen zonder meetfouten.

  Specialisten 3D-lasertechniek op grote schaal

  Als ervaren 3D-scanspecialisten worden we regelmatig ingeschakeld voor het inmeten van grotere objecten. De geavanceerde 3D-lasertechniek die we gebruiken kent in principe geen beperkingen als het gaat om het inmeten van grote gebouwen.

  We hebben De Planeet compleet gescand en gecontroleerd of het bestaande model en bouwtekeningen nog matchten met de werkelijkheid. Na inmeting bleek dat dit zeker geen onnodige actie was, aangezien we een hoop bouwfouten hebben weten te voorkomen.

  1-op-1 model van de gehele gevel

  Een bijzondere uitdaging was het inmeten van de enorme gevel. De kozijnen waren aan vervanging toe, maar konden - door de bijzondere constructie van de gevel - niet op de gebruikelijke manier vervangen worden. Hierdoor moest een nieuwe gevel gecreëerd worden die perfect op de bestaande constructie moest passen.

  We hebben het complete casco gescand en met deze gegevens een nieuw 3D-model van de gevel gebouwd. Deze hebben we volledig afgestemd op de bestaande constructie. Daarna hebben we de maatvoering vanuit het 3D-model uitgezet op de bouw. Dit had als resultaat dat de nieuwe gevel …in een keer paste!

  Geen extra kosten of vertragingen

  Het gevelproject is geheel uitgevoerd volgens de planning en binnen het verwachte budget. Zonder faalkosten en zonder vertragingen!

  Terugverdienen aldus Heijlijgers

  “Wij deden een 0-meting bij aanvang van het project, waarna de productietekeningen van JM van Delft & zn nogmaals werden gecheckt met een controlemeting na strippen en sloopwerk. Daarna startte de fabricage en vond de montage in één keer foutloos plaats. “Je ziet dat je 3D scanning niet als kosten moet zien, maar als investering. Alles kan in een keer goed en daarmee sneller. Reken maar uit. Sander: We werken voor de aannemerij, maar ook vastgoedeigenaren maken graag gebruik van onze kennis. Voor corporaties scannen we hun bezit en maken daar digitale beheermodellen van. Hiermee creëren we een “digitale tweeling” van hun bezit. De kosten die daarmee zijn gemoeid, wegen niet op tegen de (proces)besparing die dit geeft in het beheer en onderhoud van hun vastgoed.


  Goede samenwerking werpt vruchten af

  De samenwerking met ontwikkelaar Neoo en aannemer Heilijgers ging voorspoedig. Dit resulteerde in een nieuwe opdracht waarbij we wederom met Heijligers de Kauwgomballenfabriek in Amsterdam mogen gaan aanpakken. Ook de samenwerking met andere betrokken partijen was succesvol, waarbij aannemer en gevelbouwer J.M. van Delft een speciale vermelding verdient. Ook deze is betrokken bij de Kauwgomballenfabriek.

  Opdrachtgever NEOO B.V. / Heilijgers B.V.
  Locatie Utrecht
  Jaar 2019/2020
  Software Revit, Bimcollab.
  Hardware
  Output
  Grootte
  Terug